Rökning – en vanlig orsak till brand

Brandsäkerhet är en stor del av säkerhetsarbetet på många arbetsplatser, men även i hemmet är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. För att undvika brand i hemmet kan man bland annat tänka på hur man röker då rökning är en vanlig orsak till att brand […]

Allt om brandfara och eld

Eld är ett element som man alltid ska vara försiktigt med. Det finns olika tillfällen när man använder eld under ordnade former och det kan vara de klassiska: grillsäsongen, majbrasan, lägerelden eller vår- och hösteldning. När man hanterar eld utomhus eller inomhus ska man följa […]

Se över elen och skydda huset

Säkerhet, eld, brand och elektricitet hör ihop. Det är viktigt att du ser över elen och elledningarna i ditt hem för att minska risken för brand. Det är även klokt att gå igenom huset och leta efter brandkällor, som dåliga mobilladdare, en gång per år. […]