Allt om brandfara och eld

Eld är ett element som man alltid ska vara försiktigt med. Det finns olika tillfällen när man använder eld under ordnade former och det kan vara de klassiska: grillsäsongen, majbrasan, lägerelden eller vår- och hösteldning. När man hanterar eld utomhus eller inomhus ska man följa

Läs mer »

Se över elen och skydda huset

Säkerhet, eld, brand och elektricitet hör ihop. Det är viktigt att du ser över elen och elledningarna i ditt hem för att minska risken för brand. Det är även klokt att gå igenom huset och leta efter brandkällor, som dåliga mobilladdare, en gång per år.

Läs mer »

Skillnad på brand och eld

När man talar om bränder och eldar är det viktigt att yrkesfolk skiljer starkt på begreppen. En eld är kontrollerad medan en brand inte är det. En eld

Läs mer »

Brandsäkerhet för barn

Brand, och även eld, kan vara skrämmande för barn. Det är nyttigt att ha viss respekt för eld för att man ska vara försiktig omkring den, men viktigar

Läs mer »

Skogsbränder

Skogsbränder uppstår oftast när det har varit varmt och torrt under en lång tid. Skogsbränder orsakas oftast med människans inblandning på ett eller a

Läs mer »

Kontakta oss