Skillnad på brand och eld

När man talar om bränder och eldar är det viktigt att yrkesfolk skiljer starkt på begreppen. En eld är kontrollerad medan en brand inte är det. En eld

Läs mer »

Brandsäkerhet för barn

Brand, och även eld, kan vara skrämmande för barn. Det är nyttigt att ha viss respekt för eld för att man ska vara försiktig omkring den, men viktigar

Läs mer »

Skogsbränder

Skogsbränder uppstår oftast när det har varit varmt och torrt under en lång tid. Skogsbränder orsakas oftast med människans inblandning på ett eller a

Läs mer »

Husbränder

Brandvarnare i flera rum, brandfilt och brandsläckare bör finnas i varje hem, oavsett om det är lägenhet eller hus. Utöver detta ska du ha tänkt igeno

Läs mer »

Kända stadsbränder

Numera är tack och lov stora stadsbränder inte särskilt vanligt, men det har förekommit mycket stora bränder tidigare, då de flesta hus var byggda av

Läs mer »

Kontakta oss