Andra kända bränder

En av de sentida kända bränderna är den så kallade diskoteksbranden i Göteborg 1998. 63 personer dog i denna brand. Efter denna bildades föreningen Brandoffrens anhöriga som jobbar med att informera ungdomar om brandsäkerhet och bränders konsekvenser.

En betydligt tidigare brand uppstod i tändsticksfabriken Vulcan i lilla Tidaholm i Västergötland år 1875. Omkring 45 personer dog – de flesta unga arbetande kvinnor. I Tidaholm finns ett museum som man kan besöka, där man får information om Vulcan och branden.

Bränder kan även uppstå på båtar och här är en känd brand den på fartyget Scandinavian Star år 1990. Den seglade mellan norska Oslo och danska Fredrikshamn. Här omkommer totalt 159 personer, varav 3 svenskar.

Tittar vi utomlands så måste den stora branden i London år 1666 nämnas. Här brann hela 13000 hus ned och branden pågick under 4 dagar. Innan detta hade stadens invånare kämpat med pesten, även kallad Digerdöden, under många år. Omkring 68 000 personer ska ha dött av pesten och en av orsakerna var trångboddheten och dåliga hygieniska förhållanden. Även denna brand kom att i hög grad förändra staden och en av följderna blev mindre trångboddhet och därmed bättre hygien.