Allt om brandfara och eld

Eld är ett element som man alltid ska vara försiktigt med. Det finns olika tillfällen när man använder eld under ordnade former och det kan vara de klassiska: grillsäsongen, majbrasan, lägerelden eller vår- och hösteldning. När man hanterar eld utomhus eller inomhus ska man följa de föreskrifter och säkerhetsåtgärder som finns.

Regler när man eldar i naturen och utomhus

I Sverige har Naturvårdsverket satt upp tydliga regler om vad som gäller när man eldar utomhus. Det är inte självklart att man får elda precis varsomhelst. När man anlägger en lägereld ska man först och främst bara elda där det är tillåtet. Man ska även se till att inte elda under sommaren under perioder då det råder eldningsförbud på grund av hög värme och torka. Det spelar ingen roll om man tror sig vara mycket kunnig och erfaren inom eldning, eld ska respekteras av alla. Vad är då en säker eldplats? En säker eldplats ska anläggas på sandmark eller grus och omges med stenar runtomkring. Marken ska inte vara omgiven av mossa eller torv och man ska inte elda på eller intill en berghäll. Träd och buskar ska vara långt borta då även gnistor och glödpartiklar kan färdas i luften och antända vegetationen. När man är på en säker plats, kan man ha en riktigt mysig stund kring lägerelden eller grillen. När man hanterar eld kan det vara i olika syften. Något som är fantastiskt att använda utomhus, är unika bastutält där man kan både basta, få varmt och skönt i kyla under jakt eller när det är snö ute. Sådana tält har smarta kaminer med gnistskydd för optimal säkerhet. Man ska inte elda i ett naturreservat eller nationalparker då det råder totalt eldningsförbud på dessa platser. När man eldat ska man alltid släcka elden efter sig.

Regler kring eldning inomhus

Om man bor i ett hus, kan många hus ha en eldstad eller braskamin. Braskaminer ska uppfylla vissa säkerhetskrav som man kan finna på Boverkets hemsida. Kraven har från den 1 oktober 2019 ändrats och skärpts ytterligare. Har man en äldre kamin är det viktigt att man kontrollerar att den uppfyller kraven, annars måste den bytas ut eller installeras om. En öppen spis i hemmet kan vara riktigt mysig, men är en vanlig orsak till husbränder. För att ha en säker eldning inomhus och undvika brand, ska man noga följa de föreskrifter och regler som gäller. Det är viktigt att hålla rent kring eldstaden och bränsle ska förvaras långt från själva elden. En god ventilation är viktigt och man ska se till att eldstaden är sotad regelbundet. Veden ska vara torr och gärna ha förvarats under ett år torrt och svalt. Det är absolut förbjudet att elda i spisen med andra material än ved! När man har eldat måste man ta hand om askan efteråt. Aska kan ligga och pyra länge utan att man vet om det. Går man förbi en eldstad eller vädrar, kan den långglödande askan fara iväg av luften och antända något i närheten. All aska ska sopas upp och förvaras i ett säkert metallkärl med lock. När det är jul, är det ofta tända ljus som gör julen lite extra stämningsfull. Grundregeln är att man aldrig ska lämna ett rum med brinnande ljus. När man släcker ljus genom att blåsa ut dem, ska man hålla handen bakom ljuset när man blåser.