Se över elen och skydda huset

Säkerhet, eld, brand och elektricitet hör ihop. Det är viktigt att du ser över elen och elledningarna i ditt hem för att minska risken för brand. Det är även klokt att gå igenom huset och leta efter brandkällor, som dåliga mobilladdare, en gång per år.

El – värme, ljus och energi till datorn

Det är härligt att bara kunna trycka på en knapp så tänds en lampa. Eller skruva upp elementet och få mer värme i rummet. Förutom att elektricitet också är en förutsättning för datorer, mobiler, tv:n och surfplattan. Vi är verkligen elberoende på många sätt idag. Vi förbrukar också mycket el. Förutom på att tänka på el utifrån säkerhet, så är det smart att även tänka på elen utifrån ekonomi. Se över ditt elavtal och försäkra dig om att du har ett riktigt bra avtal, så att du betalar minsta möjliga för elen, samtidigt som du får ut maximalt. Ett tips är att du går in på Göta Energi och jämför elavtal, så att du hittar ett avtal som både är billigt och säkert. På Göta Energi kan du välja mellan Spot On som har rörligt elpris, Fast-el för dig som vill vara säker på vad fakturan kommer att ligga på samt vintertrygg. Vintertrygg innebär att du har rörligt elpris under den billiga sommartiden och fast elpris under vintern. Med ett bra elavtal får du en säker ekonomi.

Minimera risken för brand

Vare sig du bor i villa eller lägenhet är det viktigt att du minimerar risken för brand. Först och främst ska du ha en fungerande brandvarnare. Se till att den fungerar och testa den gärna någon gång emellanåt. En fungerande brandvarnare är A och O. Det är också smart att ha egen brandsläckare i huset. Om du har ett garage där du brukar arbeta, i trä eller metall, bör du definitivt ha en brandsläckare där. En liten gnistra kan åsamka mycket skada.

Överhettning

Gamla elprylar kan bli överhettade. Överhettningsskyddet på till exempel vattenkokare kan sluta fungera efter ett tag. Om du har en vattenkokare som inte stängs av per automatik, utan du måste stänga av själva kokningen, så är det en brandrisk. Dylika elektriska prylar bör du ta med till din återvinningscentral och slänga. Detsamma gäller laddare. Idag handlar ju väldigt mycket i livet om mobiler, surfplattor och datorer och de behöver ju alla laddare. Billiga laddare som blir varma kan överhettas. Du laddar din mobil. Om det då blixtrar till och en säkring går, antingen när du stoppar i eller tar ur kontakten, så är det faktiskt en brandrisk. Det som kan hända är att ett embryo till en brand finns i själva elledningen. Det kan alltså ligga och pyra ett par dagar, eller kortare tid, för att sedan bli en brand i elledningarna. Kontakta en elektriker om säkringen gått när du använt en laddare. Använd heller inte gamla laddare som lätt blir varma. Du ska även undvika att ladda mobilen över natten, särskilt bredvid sängen. Det finns mobiler, mobilladdare, surfplattor och datorer som har fattat eld, och det är särskilt farligt om det sker när du ligger bredvid. Ladda mobilen dagtid när du har koll, så undviker du brandfara allra bäst.