Skillnad på brand och eld

När man talar om bränder och eldar är det viktigt att yrkesfolk skiljer starkt på begreppen. En eld är kontrollerad medan en brand inte är det. En eldstad som man byggt genom att lägga stenar i en ring för att grilla är en eld, men om den börjar sprida sig utanför i gräset talar vi om en brand, som riskerar att bli en skogsbrand.

Eld i sig innebär inte mer än en hastig kemisk reaktion som avger ljus och värme, och för att det ska uppstå behövs bränsle, syre och värme. Bränslet kan vara av varierande sort. Trä är nog det som man kommer att tänka på spontant, men även oljor och gaser kan vara bränsle. Värme kan tillföras på olika sätt. I vardagen talar vi ofta om en tändsticka eller tändare av något slag. Då har man redan en liten och enkelt framställd låga som tillför värme till det man faktiskt vill låta brinna, till exempel ved. Värmetillförseln kan också innebära en gnista.

Gnistor är ofta det som orsakar bränder, alltså okontrollerad eld. Skogsbränder uppstår ofta intill järnvägar där tågens friktion mot rälsen orsakar gnistor som sätter eld på torrt gräs i närheten. Detta får ofta förödande konsekvenser och orsakar stor skada på naturen. I värsta fall skördas människoliv.

Kortslutningar, skadade kablar, fukt eller felkopplingar kan också orsaka bränder i elektriska apparater som TV, mobiltelefoner eller liknande enheter. Värmen kan dock komma från något som inte är en gnista också. Att glömma bort en gryta på spisen kan riskera att orsaka brand och där är det endast stark värme som tillförs från plattan, inte någon direkt gnista.

Det finns flera myndigheter och lagar som relaterar till brandskydd. Du kan till exempel titta på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) hemsida för att få mer information om brandsäkerhet.

Förebygga bränder i vardagen

Genom att veta mer om varför bränder uppstår kan man också göra mer i vardagen för att undvika dem, oavsett om det är i hemmet, på arbetsplatsen eller utomhus. Barn får lära sig om brandsäkerhet i skolorna och deltar i brandövningar. Skyddsombud på en arbetsplats ska försäkra sig om att det finns brandskyddsåtgärder på plats och att dessa fungerar. Det kan handla om att branddörrar ska fungera, att brandfiltar och brandsläckare finns åtkomligt och att medarbetare vet var de är placerade, till exempel genom tydlig skyltning. Uppsatta brandvarnare är naturligtvis något som ska finnas i varje hem och på varje arbetsplats, gärna i flera rum.

Att hålla koll på hur varma elektriska apparater blir är också viktigt. En väldigt varm laddningsadapter till en mobiltelefon kan riskera att starta en brand om tillräcklig värme uppstår. Är laddaren, eller mobiltelefonen, till exempel i sängen när man sover kan olyckan vara framme, och därför bör man undvika detta.

För äldre där minnet kanske börjar svika lite, eller om man bara råkar vara av den tankspridda sorten, kan en timer på spisen vara ett bra redskap för att slippa oroa sig för att man glömmer något på spisen.