Att tänka på vid eld och brand

När man gör upp en eld i skogen eller hemma i en öppen spis, ska man alltid vara försiktig då eld snabbt kan sprida sig okontrollerat. Så länge man gör upp en eld under kontrollerade former, kan en brasa vara riktigt mysig att värma sig framför!

Eldning i hemmet – vad gäller?

Idag finns det fortfarande lägenheter med en öppen spis, men det krävs tillstånd av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om man ska kunna elda. Det krävs även att det finns en fungerande skorsten i fastigheten som är sotad och har en god ventilation. Samma regler gäller för en kamin som eldas med ved. Har man ett hus gäller dock andra regler och man har mer frihet genom att slippa fråga en husvärd om lov. Vill man installera en vedkamin, måste men följa Boverkets regler om installation och skorstenen måste vara sotad regelbundet. En ny vedkamin ska vara CE-märkt och även åtföljas av en prestandadeklaration. Sot är en av de största orsakerna till brand i hus då det kan uppstå soteld. Det finns bra och

viktiga tips hur man undviker soteld för att få en så trygg eldning i huset som möjligt. Man ska alltid ha ett skydd framför eldstaden, både för att undvika gnistor som far och för att skydda sina barn och husdjur. Ett hem kan förutom att ha en mysig eldstad, behöva ha andra tillbehör som förenklar vardagen. Då kan man skaffa sig en smart Athom Homey, en av de mest avancerade hubbarna på marknaden som kan styra allt i hemmet via en app!

Att elda i naturen

Ska man ut och campa, brukar man gärna vilja göra upp en mysig lägereld att grilla över en stjärnklar natt! Eldar man ute i det fria, finns det bra och viktiga tips när man eldar i naturen för en säker hantering av eld. Är man ute på camping i vildmarken, ska man först och främst hålla sig uppdaterad om det finns något eldningsförbud i just det området. När man skapar en lägereld, finns det bra sätt hur man gör upp en lägereld ute i skogen. En lägereld ska befinna sig på grusig sandig mark, samt att man ska undvika torvmark, mossa och jordig skogsmark. Annars finns risken att glöd kan sprida sig nedåt från lägerelden och fatta eld senare.

Om det skulle uppstå en brand runt en lägereld, är förutsättningen att man redan har vatten innan man startar lägerelden som man kan släcka den med. Skulle det uppstå en brand i ett hus eller lägenhet som snabbt sprider sig, ska man alltid ringa 112. Under tiden, om branden inte är allt för spridd, ska man försöka släcka den med tillgängligt vatten snabbt. Något som ska finnas i alla hem, är en brandsläckare och ett brandalarm. Man ska snabbt söka skydd om elden spritt sig för mycket och varna grannar om man bor i en fastighet. Skulle olja fatta eld i en panna när man lagar mat, ska man aldrig använda vatten då elden kan förvärras! Den mest effektiva släckningen av brinnande matolja, är att kväva den med ett lock.