Glöm inte bort brandrisken trots nyrenoverat hem

När det är dags att renovera ditt hem ligger mycket fokus på allt det nya och fräscha, och det är lätt att glömma bort att risken för brand i stort sett är lika överhängande som tidigare. Gör upp en brandplan och få med hela familjen på rutiner vid en eventuell brand, så är ni så förberedda som ni kan.

Förbered så mycket ni kan

Redan när ni sitter ner för att planera renoveringen av ert hus är det viktigt att ta med brandtänket. Fundera över på vilka sätt kan ni göra huset bättre rustat att klara en brand, och försök se till att ni enkelt kan ta er ut från alla rum. Om ni anlitar hantverkare för måleri eller liknande är det aldrig fel att undersöka om de har tips eller råd utifrån sin expertis när det kommer till brandsäkerhet. Förhoppningsvis behöver ni aldrig vara med om en brand i ert hem, men eftersom det kan finnas dolda faror som förvärrar bränder, är det bra att vara så proaktiv som möjligt och brandsäkra hemmet så mycket ni kan.

Alla i familjen måste vara involverade

När ni känner att huset i sig är så brandsäkert som möjligt, är det dags att involvera resten av familjen. Både barn och vuxna behöver förstå vad ni behöver göra om en brand uppstår och hur man ska ta sig ut. Det innebär också att alla flyktvägar även måste fungera för barnen och yngre vuxna, speciellt om ni har mer än en våning. Det är också viktigt att ni har en uppsamlingsplats där ni samlas och kan få en överblick över hela familjen, om en brand har startat och ni tagit er ut. Det viktigaste är dock att alla är förberedda och införstådda med hur ni tar er ut, samt att huset är så brandsäkert som möjligt ända sedan planeringen av renoveringen. Det är som sagt lätt att glömma bort de risker som finns när man är fullt upptagen i renoveringsbubblan och på sin höjd tänker att ”ett så här fint och fräscht hus kommer det inte hända något med”.