Brandsäkerhet på landet

När sommaren och värmen är på ingång och regnet lyser med sin frånvaro ökar risken för att oönskade bränder ska bryta ut. En gräsbrand eller en skogsbrand kan på kort tid orsaka skador för stora summor pengar, och är dessutom en direkt fara för människor och djur. Genom att tänka sig för kan man dock kraftigt minska risken för att drabbas.

De senaste åren har skogsbränder varit ett återkommande inslag i sommaren, och stora värden har gått förlorade. 2018 var ett särskilt varmt och torrt år. Mycket av skördarna gick förlorade i torkan och många bönder var tvungna att sända sina djur till slakt i förtid, eftersom att ingenting växte på fälten och fodret var slut. Dessutom rasade många, stora

skogsbränder i landet, och det varma och torra vädret gjorde det svårt att få dem under kontroll. För att skydda hus och annan egendom mot skogsbränder är det några saker man kan tänka på. Genom att hålla undan torrt gräs runt byggnaderna och röja undan sly och ris minskar risken för att en brand ska få fäste. På Kellfri.se finns allt man kan behöva för att underhålla sin gård. Det är också bra att ha en vattenfylld tunna stående, tillsammans med till exempel granruskor för att snabbt kunna släcka om en brand skulle uppstå.

För att undvika att en brand utbryter finns det några saker man kan göra. Det allra viktigaste är att följa de brandvarningar som utfärdas och att anpassa sitt arbete i skogen efter detta. När metallen i skogsmaskinerna träffar stenar uppstår

gnistor som snabbt kan orsaka en skogsbrand. Genom att i torra perioder arbeta i områden där maskiner inte behöver ta sig över mycket sten minskar denna risk. Det är också bra att ha med en brandsläckare vid arbete i skogen. Att arbeta direkt efter en regnskur, på morgonen eller på natten minskar också brandrisken.

Förutom det förebyggande arbetet är det bra att veta vad man kan göra om branden verkligen skulle bryta ut. Genom att följa lokal nyhetsrapportering fås information om var skogsbränder har brutit ut. Om man skulle

upptäcka en brand är det viktigaste att man snabbt varnar andra, tar sig själv till en säker plats och larmar 112. Det är också viktigt att vid eventuell evakuering få med sig någonting att äta, sin mobil och laddare och varma kläder.