Brandsäkerhet för barn

Brand, och även eld, kan vara skrämmande för barn. Det är nyttigt att ha viss respekt för eld för att man ska vara försiktig omkring den, men viktigare är att lära barn att handskas med eld på ett säkert sätt. I grundskolan får barn göra brandövningar men får också lära sig om generell säkerhet. I fritidssammanhang, som till exempel scouter, läggs också stor vikt vid att hantera eld säkert.

Brandsäkerhet i familjen

Många har en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i hemmet. Detta är väldigt bra förebyggande åtgärder men det gäller också att även barn har koll på detta. I de flesta fall handlar det för barn om att så fort och säkert som möjligt komma bort från en brand och att kontakta en vuxen. Att informera barn om att de kan ringa 112 vid bränder och vid andra slags olyckor i hemmet är viktigt och något som man kan öva på hemma.

Informera barnen om brandsäkerhet

Här beror det lite på hur stora barnen är och vad de kan antas förstå. Men det är viktigt att tala om att man inte ska springa iväg och gömma sig till exempel, även om man blir rädd för elden. De lite större barnen kan informeras om att det finns olika sätt att släcka eld beroende på var den uppstår. Om det börjar brinna i gräset ute är oftast vatten det enklaste, men om det börjar brinna i en gryta eller på spisen ska man i stället använda ett lock eller en filt.

Det finns mycket information att hämta online när det gäller brandsäkerhet för barn. Du kan också skriva ut barnvänligt informationsmaterial där de kan få rita och måla samtidigt som de lär sig.