Skogsbränder

Skogsbränder uppstår oftast när det har varit varmt och torrt under en lång tid. Skogsbränder orsakas oftast med människans inblandning på ett eller annat vis. Grillplatser, fordon (bilar, traktorer, tåg) kan orsaka bränder genom att gnistor uppstår. De kan också uppstå genom ett blixtnedslag någonstans, även om detta är relativt ovanligt i förhållande till andra orsaker. Ett blixtnedslag kan visserligen vara kraftigt men det brukar oftast hänga samman med regn, vilket minskar risken markant för att elden ska kunna sprida sig.

Många skogsbränder har en tydlig orsak, men i ungefär 30 procent av tillfällena vet man inte riktigt varför de har startat.

Eldningsförbud

Eldningsförbud gäller oftast att det är förbjudet att till exempel elda upp trädgårdsavfall, grilla över öppen eld eller i skog och mark, även om det är med en vanlig grill. Under vissa perioder när det har varit särskilt torrt kan det även vara förbjudet att grilla i sin trädgård till exempel. På sidan krisinformation.se kan man finna en karta som hålls uppdaterad och där man kan se precis vad som gäller i det område man befinner sig.

Vad eldningsförbudet omfattar kan variera i olika områden och det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller.