Brandsäkra taket och resten av ett hus

Att äga ett hus innebär en del skötsel. Köper man ett äldre hus är det viktigt att gå igenom vilka material som finns i huset och hur brandfarliga de är. Detta gäller särskilt material i taket. Om ett tak antänds, kan elden snabbt sprida sig nedåt i huset. Därför ska man särskilt se till att ha brandsäkra material.

Brandsäkra material när man bygger nytt tak

I en del hus och byggnadskomplex finns det fortfarande brännbara och brandfarliga material i både tak och väggar som kan orsaka snabb eldspridning. Om man bygger ett nytt tak till huset, eller förbättrar ett befintligt tak, finns det många olika typer av isolering. Taket är husets viktigaste del och ska skydda mot kyla, oväder och hetta. Isoleringsmaterial med cellplaster delas upp i något som kallas termoplaster och härdplaster och båda typerna utgör en riskfaktor för att eld sprider sig snabbare.

Idag kan man isolera med en helt brandsäker isolering som heter Rockwool eller stenull. Materialet brinner inte alls och klarar temperaturer på upp till 1 000 grader! En tillverkare som är specialiserad på denna unika isolering är bland annat Paroc med sin Paroc FireSAFE en stenull som man kan använda både i tak, väggar eller golv. När man ska renovera, eller bygga ett helt nytt tak med ett brandsäkert material, kan villatakspecialisten.se/ se till att arbetet blir noggrant och professionellt utfört! Taket blir som nytt och man får som kund en trygg garanti på alla utförda arbeten.

Viktigt att ha hemma om brand uppstår

Det viktigaste man kan ha i sitt hem om brand skulle uppstå är en eller flera brandvarnare! En brandvarnare kan rädda liv särskilt om man ligger och sover. Brandvarnaren placeras mitt i i rummets högsta punkt och man ska helst ha en brandvarnare i varje rum för optimal säkerhet. Om det uppstår en mindre brand kan man ha möjlighet att släcka den själv innan brandkåren har hunnit komma fram. En brandsläckare är då vad man behöver och varje hem ska ha minst en brandsläckare. Bor man i en villa, rekommenderas en pulversläckare på 6 kg. Pulversläckare är effektiva och släcker snabbt en brand.

När det kommer till skumsläckare lämpar de sig bättre för till exempel skolor, sjukhus eller andra kommunala lokaler. För extra säkerhet, är det alltid klokt att även ha en brandfilt i hemmet och gärna nära de ställen där brand kan uppstå. Det kan vara platser som köket eller nära en eldstad samt vid grillen. En brandfilt är effektiv om en person fattar eld, eller om det uppstår en mindre brand vid spisen i köket och vid eldstaden.

Förvaring av gasol

När man bor i en villa, är det vanliga att man har en gasolgrill och då behöver man gasolflaskor. Skulle det börja brinna, är det viktigt att de förvaras säkert och avskilt från varma källor då gasolflaskor är explosiva i hetta. Om flaskorna förvaras inomhus, ska de vara väl avskilda från alla värmekällor och stå i ett så kallat gasolskåp. Skåpet ska ha säkerhetsmärkning EI 30 och är ett godkänt avskiljande skåp för att skydda gasolflaskor från brand. Man ska gärna ha skåpet och flaskorna i ett avskilt och svalt rum där man inte vistas för bästa säkerhet.