Fastighetsförvaltning i samband med brand

Bostadsrättsföreningar har ofta hand om relativt stora fastigheter med flera bostäder. Med flera boenden finns det också en viss risk att bränder uppstår, antingen avsiktliga sådana, eller bränder som uppstår av olyckshändelse. Men hur är det om det finns en extern fastighetsförvaltning och en brand uppstår?

Vad kan en fastighetsförvaltare göra om det brunnit?

Genom nabo.se, som är fastighetsförvaltare till flera bostadsrättsföreningar, kan man få juridisk hjälp i samband med att det brunnit i fastigheten. Hjälpen är tänkt för bolaget som äger fastigheten men även bostadsrättsinnehavare kan kontakta Nabo för att få juridisk hjälp och andra former av stöd i samband med en brand om man blivit direkt eller indirekt drabbad.

Vad är hyresgästernas ansvar?

Om man har en lägenhet eller annan bostad har man en hel del ansvar och man måste göra vad man kan för att det inte ska uppstå en brand. Man måste till exempel stänga av plattor, dra ur strykjärn, släcka ljus och se till att brandvarnarna fungerar. Om man slarvar kan man straffas. Det är rent av så att man kan bli polisanmäld, och även dömd för till exempel vållande till kroppsskada, eller rent av mordbrand om det vill sig riktigt illa.

Att anlita fastighetsförvaltning för att underlätta skötseln

Att anlita en extern fastighetsförvaltning som sköter bostadsrättsföreningen är inte fel. Då är det experter som tar hand om allt, och man behöver som ansvarig inte göra mycket annat än att hålla kontakt med förvaltningen. Genom att ha en bra fastighetsförvaltning kan man få hjälp med både ekonomiska, juridiska och andra fastighetsrelaterade frågor. Det kan vara ett gott stöd för hela styrelsen, och dessutom finns det någon utomstående expert som kan rycka in vid svårare frågeställningar. Det kan också kännas tryggt för de boende, till exempel i samband med en brand. Det finns alltid någon att vända sig till.

Brottsutredningar och bränder i bostadsrättsföreningar

I samband med att det utbryter en brand i en bostadsrättsförening inleds i stort sett alltid en brottsutredning. Ibland kan utredningen avslutas fort om det kan styrkas att en olyckshändelse ligger bakom branden. Ibland kan det dra ut på tiden. Det kanske inte är helt klart var det börjat brinna. Ju större branden är, och ju fler skadade eller avlidna det finns, desto mer tenderar utredningen att dra ut på tiden.

I samband med att en brottsutredning inleds kan det vara skönt att ha en fastighetsförvaltning som sköter allt från juridik till teknisk förvaltning. De kan också svara på frågor från polisen, samtidigt som de har koll på allt det ekonomiska som försäkringsbolag och andra måste få veta vid en brand inom föreningen.