Skydda taket från brand

När man talar om brand brukar de flesta husägare känna obehag. En eldsvåda är något av det mest otäcka som man drabba ett hus då det ofta medför mycket förstörelse. Oftast börjar branden inomhus, men det finns även tillfällen då den börjar på taket, något som vi ska tala om i den här texten.

Se över ditt tak

De flesta takmaterial som vi använder oss av idag, till exempel plåt och tegel är icke brännbara, något som är en bra skydd mot brand på taket. Det gäller dock att se över sitt tak med jämna mellanrum och reparera det när det är trasigt. På taket samlas gärna mängder av brännbart material, till exempel löv. Det är därför bra att rengöra det med jämna mellanrum. Vill du se över ditt tak kan du med fördel kontakta DM Tak som är experter på tak och takläggning. Hos dem kan du få värdefulla råd och även hjälp med att skapa ett brandsäkert tak.

Därför börjar tak brinna

Varför börjar det då ibland brinna i tak? Ibland kommer brandorsaken utifrån. Till exempel kan fyrverkeripjäser landa i brännbart material på taket och sedan sprida branden ned i bjälklagret. Det är därför det är så viktigt att hålla taket rent från sådant som är brännbart. Det börjar också bli vanligare med så kallad soteld, det vill säga när det börjar brinna i rökkanalen. En soteld når mycket snabbt upp i väldigt höga temperaturer och kan sätta eld på kringliggande strukturer i taket. Den här typen av eld beror ofta på att man eldar fel. Du bör till exempel inte elda med för sur ved. Då frigörs tjära ur röken och klistras på insidan av rökkanalen. När tjäran blir tillräckligt uppvärmd kan den sedan fatta eld. Det är av den anledningen viktigt att sota din rökkanal regelbundet. Du bör heller inte elda med för mycket ved eller elda oftare än vad din kamin är avsedd för. Kontakta gärna en sotare innan du sätter igång att elda för säsongen så kan denne kontrollera att din rökkanal ser bra ut.

Åtgärder vid brand

Skulle olyckan ändå vara framme och ditt tak fatta eld så är det viktigt att du agerar snabbt. Ring 112 och kalla på brandkåren så att de kan komma och hjälpa dig att släcka. Visst kan det vara frestande att själv klättra upp på taket för att släcka elden, men då är det viktigt att komma ihåg att elden kan ha underminerat taket och att det därför kan gå sönder när du stiger upp på det. Därför är det bättre att låta professionella brandmän sköta släckningen.