Brandsäkerhet på landet

När sommaren och värmen är på ingång och regnet lyser med sin frånvaro ökar risken för att oönskade bränder ska bryta ut. En gräsbrand eller en skogsbrand kan på kort tid orsaka skador för stora summor pengar, och är dessutom en direkt fara för människor […]

Osynliga faror i hemmet

I hemmet kan det gömma sig hälsofarliga ämnen, varav vissa kan bli extra farliga vid en brand. Andra ämnen kan var hälsofarliga utan att öka brandrisken. Det finns framför allt två ämnen som du bör ta reda på om de förekommer i ditt hem. Det […]

Allt om brandfara och eld

Eld är ett element som man alltid ska vara försiktigt med. Det finns olika tillfällen när man använder eld under ordnade former och det kan vara de klassiska: grillsäsongen, majbrasan, lägerelden eller vår- och hösteldning. När man hanterar eld utomhus eller inomhus ska man följa […]

Se över elen och skydda huset

Säkerhet, eld, brand och elektricitet hör ihop. Det är viktigt att du ser över elen och elledningarna i ditt hem för att minska risken för brand. Det är även klokt att gå igenom huset och leta efter brandkällor, som dåliga mobilladdare, en gång per år. […]