Brandsäkerhet på landet

När sommaren och värmen är på ingång och regnet lyser med sin frånvaro ökar risken för att oönskade bränder ska bryta ut. En gräsbrand eller en skogsbrand kan på kort tid orsaka skador för stora summor pengar, och är dessutom en direkt fara för människor […]

Att tänka på vid eld och brand

När man gör upp en eld i skogen eller hemma i en öppen spis, ska man alltid vara försiktig då eld snabbt kan sprida sig okontrollerat. Så länge man gör upp en eld under kontrollerade former, kan en brasa vara riktigt mysig att värma sig […]

Minska brandrisken genom att städa

Risken för brand och hur städat ditt hem är har faktiskt ett samband. Mycket damm i närheten av överhettade elektriska prylar är en återkommande brandorsak. Städa mer och på rätt sätt, så minskar du risken för brand i din bostad. Få bort dammet Att städa […]

Osynliga faror i hemmet

I hemmet kan det gömma sig hälsofarliga ämnen, varav vissa kan bli extra farliga vid en brand. Andra ämnen kan var hälsofarliga utan att öka brandrisken. Det finns framför allt två ämnen som du bör ta reda på om de förekommer i ditt hem. Det […]

Rökning – en vanlig orsak till brand

Brandsäkerhet är en stor del av säkerhetsarbetet på många arbetsplatser, men även i hemmet är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. För att undvika brand i hemmet kan man bland annat tänka på hur man röker då rökning är en vanlig orsak till att brand […]

Allt om brandfara och eld

Eld är ett element som man alltid ska vara försiktigt med. Det finns olika tillfällen när man använder eld under ordnade former och det kan vara de klassiska: grillsäsongen, majbrasan, lägerelden eller vår- och hösteldning. När man hanterar eld utomhus eller inomhus ska man följa […]

Se över elen och skydda huset

Säkerhet, eld, brand och elektricitet hör ihop. Det är viktigt att du ser över elen och elledningarna i ditt hem för att minska risken för brand. Det är även klokt att gå igenom huset och leta efter brandkällor, som dåliga mobilladdare, en gång per år. […]